Cardiff True Blues RSC a ffurfiwyd yn 2006 gan grŵp o gefnogwyr Rangers yn Ne Ddwyrain Cymru, gyda'r nod o ddod o hyd i leoliad i gyfarfod a gwylio gemau gyda'i gilydd. Mae'r clwb wedi ffynnu, ac yn estyn croeso cynnes i holl gefnogwyr Rangers, boed byw yn lleol neu ymweld â'r ardal.

10fed Pen-blwydd 2016

2016 yn gweld y 10fed pen-blwydd y sefydlu'r clwb. Er gwaethaf y anghyfiawnderau a ddioddefir gan Ceidwaid yn y blynyddoedd diwethaf, a sawl newid mewn lleoliad a aelodaeth, y Cardiff True Blues RSC yn parhau i gyfarfod yn rheolaidd.
Byddwch yn ei Barcelona neu Fanceinion, Lyon neu Derby, Annan neu Ibrox aelodau dilyn.


Lleoliad ar gyfer Gemau Teledu

Mae'r clwb yn cyfarfod yn y lleoliad canlynol:

Clwb Treganna Gweithwyr Rhyddfrydol

301-303 Cowbridge Rd East

Caerdydd

CF5 1JD


Mae'r Clwb Rhyddfrydol ei leoli yn agos at y prif groesffordd yn Canton Cross. gwasanaethau caerdydd bws 17 ac 18 o Stryd Wood (yn agos at yr Orsaf Ganolog) stopio ger y clwb.

Bathodynnau Clybiau Newydd

Bathodyn 1 yn atgynhyrchiad o'r bathodyn gwreiddiol a gynhyrchwyd pan oedd y clwb ei ffurfio yn 2006

Bathodyn 2 yn fathodyn arddull botwm newydd mewn arddull draddodiadol.

Bathodyn 3. Bathodyn coffaol 10fed pen-blwyddOs hoffech chi brynu rhai o'r bathodynnau newydd anfonwch e-bost gan ddefnyddio ein ffurflen gyswllt ar gyfer prisiau gan gynnwys postio a phacio i unrhyw gyrchfan.